Μοντέλο
PLN 3015/3020
PLN 3015/3020
PLN 3015/3020
PLN 3015/3020
PLN 3015/3020
Ισχύς laser (Watt)
500
1000
1500
2200
3000
cw-pw
Ναι
Επιφάνεια εργασίας (mm)
PLN 3015 3040 x 1520
PLN 3020 3040 x 2020
Ακρίβεια (mm)
±0.05
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος (kVA)
17
25
31
53
53
Διαστάσεις συστήματος (ΜxΠ) (mm)
PLN 3015 6000 x 4600
PLN 3020 6000 x 5100
Ύψος συστήματος (mm)
2600
2600
2600
3000
3200
Βάρος συστήματος (kg)
PLN 3015 9300
PLN 3020 9400
PLN 3015 9400
PLN 3020 9500
PLN 3015 9600
PLN 3020 9700
PLN 3015 10700
PLN 3020 10800
PLN 3015 10700
PLN 3020 10800