Μοντέλο
Σχήμα εκτύπωσης
(mm)
Μεγ. Πάχος υλικού
(mm)
THIEME 1000 S / 3000S
Από 1250x2000 έως 2000x4000
35