Εφαρμογές
 • Φυλλάδια & προσπέκτους
 • Βιβλιάρια - Αφίσες
 • Έντυπα αλληλογραφίας
 • Προσκλητήρια
 • Εταιρικές κάρτες
 • Κάρτες μέλους
 • Αυτοκόλλητες ετικέτες
 • Ημερολόγια
 • Φωτο-άλμπουμ
 • Φάκελοι (με ή χωρίς παράθυρο)
 • Πλαστικές κάρτες, κάρτες με RFID
 • Κουτιά & συσκευασίες κ.α.


MGI Meteor DP8700 XL+


High Volume ψηφιακό πιεστήριο για χαρτί, πλαστικό, φακέλους
 

Ο MGI Meteor DP8700 XL+, το πιο ευέλικτο ψηφιακό πιεστήριο της αγοράς, προσφέρει την ευρύτερη ποικιλία εφαρμογών σε χαρτί, πλαστικό ή φακέλους, το μεγαλύτερο σχήμα εκτύπωσης (έως 330 x 1200 mm), μελάνια κατάλληλα για επιτύπωση σε εκτυπώσεις offset και ποιότητα πιο κοντά στην offset από ποτέ! Προσφέρει επίσης χαμηλό λειτουργικό κόστος, χωρίς χρέωση ανά «κλικ».


Δείτε περισσότερα

GRAPHCOM

ΛΥΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΠΕ
Κεντρικά:

Aργοστολίου 11
173 42 Αγ. Δημήτριος
T/F: 210 9823800
E: info@graphcom.gr

GRAPHCOM.RS
Savska 19, ulaz II
Beograd - Serbia
Tel.: (+381) 11-3617977, 3621659
Fax: (+381) 11-2645602
E: office-rs@graphcom.rs

GRAPHCOM.AL
Rruga "Sadik Petrela", Nr. 2
Tirana - Albania
T/F: (+355) 44504690
E: office-al@graphcom.al

GRAPHCOM.BG
T/F: (+30) 210 9823800
E: office-bg@graphcom.bg

    info@graphcom.gr


Copyright © 2014 GRAPHCOM