Αρχείο θεμάτων:

Αντιμετώπιση Συνεπειών από την έξαρση της νόσου COVID-19

Η εταιρεία GRAPHCOM ΛΥΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΠΕ  καθώς εντάσσεται  στις επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοιού covid-19, έλαβε τις εξής ενισχύσεις:

1.ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

2.ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

3.ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Με τη  συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  οι  ενισχύσεις   χορηγούνται με βάση την υπ’ αρ. C(2020)1863/19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ)

«Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» όπως τροποποιήθηκε με την ανακοίνωση της ΕΕ υπ’ αρ. C(2020)2215/3.4.2020 (Προσωρινό Πλαίσιο)

Κύριος στόχος της πράξης είναι η Αντιμετώπιση Συνεπειών από την έξαρση της νόσου COVID-19

GRAPHCOM

GRAPHCOM ΛΥΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΠΕ
Αργοστολίου 11 & Λογοθετίδη,
173 42 Άγιος Δημήτριος Αττική
ΑΦΜ: 999998032 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 008507701000
Τηλ./Fax: 210.98 23 800
e-mail: info@graphcom.gr
www.graphcom.gr

GRAPHCOM.RS
Savska 19, ulaz II
Beograd - Serbia
Tel.: (+381) 11-3617977, 3621659
Fax: (+381) 11-2645602
E: office-rs@graphcom.rs

GRAPHCOM.AL
Rruga "Sadik Petrela", Nr. 2
Tirana - Albania
T/F: (+355) 44504690
E: office-al@graphcom.al

GRAPHCOM.BG
T/F: (+30) 210 9823800
E: office-bg@graphcom.bg

    info@graphcom.gr


Copyright © 2014 GRAPHCOM