Αρχείο θεμάτων:

Η MACtac ανακοινώνει τη συμβατότητα των προϊόντων της με τον κανονισμό REACH

 

15-07-2015. H MACtac ανακοίνωσε την επιτυχή διαμόρφωση όλων των επίσημων προϊόντων της σε εκδόσεις συμβατές με τα πρότυπα REACH πριν από τις σχετικές προθεσμίες του 2015.

To REACH είναι ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Καταχώρηση, Αξιολόγηση, Εξουσιοδότηση και Περιορισμό των Χημικών, που δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2007, με σκοπό να βελτιώσει την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τους κινδύνους που προκαλούν τα χημικά. Άλλοι στόχοι του REACH είναι η προώθηση εναλλακτικών μεθόδων ελέγχου, η ελεύθερη διακίνηση ουσιών στην εσωτερική αγορά και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας.

Γνωρίζοντας τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη χρήση χημικών ουσιών, η MACtac Europe S.A. έχει ακολουθήσει την διαδικασία REACH από την δημοσίευση του White Paper (ημι-επιστημονικού άρθρου) το 2001 και είναι πλήρως συμμορφωμένη με τους υφιστάμενους κανονισμούς.

Η εταιρία προετοιμαζόταν για τις επερχόμενες απαιτήσεις του REACH αντικαθιστώντας σταδιακά τις Ουσίες Υψηλού Κινδύνου με κατάλληλες εναλλακτικές από την Λίστα Εγκεκριμένων Ουσιών. Έτσι, από τις 15/06/2014, όλα τα προϊόντα που κατασκευάζονται από την MACtac δεν περιέχουν πιγμέντα βαρέων μετάλλων και είναι πλήρως συμβατά με τον κανονισμό REACH που έχει τεθεί σε ισχύ φέτος.

GRAPHCOM

ΛΥΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΠΕ
Κεντρικά:

Aργοστολίου 11
173 42 Αγ. Δημήτριος
T/F: 210 9823800
E: info@graphcom.gr

GRAPHCOM.RS
Savska 19, ulaz II
Beograd - Serbia
Tel.: (+381) 11-3617977, 3621659
Fax: (+381) 11-2645602
E: office-rs@graphcom.rs

GRAPHCOM.AL
Rruga "Sadik Petrela", Nr. 2
Tirana - Albania
T/F: (+355) 44504690
E: office-al@graphcom.al

GRAPHCOM.BG
T/F: (+30) 210 9823800
E: office-bg@graphcom.bg

    info@graphcom.gr


Copyright © 2014 GRAPHCOM