Αρχείο θεμάτων:

Σημαντική περιβαλλοντική διάκριση για τα μελάνια SX της Seiko Instruments


23-03-2015. Τα μελάνια SX της Seiko Instruments λαμβάνουν έγκριση για χρήση από πιστοποιημένες με Nordic Ecolabel εκτυπωτικές επιχειρήσεις
 

Το μελάνι SX της Seiko Instruments που χρησιμοποιείται από το μοντέλο εκτυπωτή ColorPainter M-64s έχει ενταχθεί στη λίστα υλικών που ανταποκρίνονται στα προαπαιτούμενα πιστοποίησης του συμφώνου Nordic Ecolabel για τις εκτυπωτικές επιχειρήσεις.

Το Nordic Ecolabel, γνωστό και ως Nordic Swan, είναι ένα ευρύ περιβαλλοντικό πρότυπο που – για περισσότερα από 25 χρόνια – θέτει τα υψηλότερα περιβαλλοντικά κριτήρια για τα υπό αξιολόγηση προϊόντα και υπηρεσίες. Το αποτύπωμα άνθρακα κάθε προϊόντος εκτιμάται λεπτομερώς. Τα πιστοποιημένα προϊόντα ή οι πάροχοι υπηρεσιών εκτύπωσης με το σύμφωνο Nordic Swan θεωρούνται περιβαλλοντικά βιώσιμα/οι από την πρώτη ύλη έως τα απόβλητά τους.

Τα eco solvent μελάνια SX της Seiko Instruments περιλαμβάνονται πλέον στα προϊόντα εκείνα που συναντούν τα αυστηρά κριτήρια του Nordic Ecolabel για τις εκτυπωτικές επιχειρήσεις.

Σημαντική διευκρίνιση: Διευκρινίζεται σαφώς πως το μελάνι SX είναι εγκεκριμένο για χρήση από τις εκτυπωτικές επιχειρήσεις με πιστοποίηση Nordic Ecolabel. Οι επιχειρήσεις με πιστοποίηση Nordic Ecolabel μπορούν να παράγουν τα δικά τους προϊόντα χρησιμοποιώντας το μελάνι SX.

GRAPHCOM

ΛΥΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΠΕ
Κεντρικά:

Aργοστολίου 11
173 42 Αγ. Δημήτριος
T/F: 210 9823800
E: info@graphcom.gr

GRAPHCOM.RS
Savska 19, ulaz II
Beograd - Serbia
Tel.: (+381) 11-3617977, 3621659
Fax: (+381) 11-2645602
E: office-rs@graphcom.rs

GRAPHCOM.AL
Rruga "Sadik Petrela", Nr. 2
Tirana - Albania
T/F: (+355) 44504690
E: office-al@graphcom.al

GRAPHCOM.BG
T/F: (+30) 210 9823800
E: office-bg@graphcom.bg

    info@graphcom.gr


Copyright © 2014 GRAPHCOM